Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9569 ad19 390
Reposted fromPanteon Panteon viarozczarowanie rozczarowanie
0015 b87f 390

banshy:

Без названия | Илья Жирнов

4822 5120 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaschwarzerwolf schwarzerwolf
9869 c162 390
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viawhitering whitering
Reposted fromchudazupa chudazupa vianihilism nihilism

conceptstitches:

‘The Stitch is Lost Unless the Thread is Knotted’ by Aya Haidar

4959 b888 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viashitsuri shitsuri
2571 8eed 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viashitsuri shitsuri
4585 f8b2 390
Reposted fromYuei Yuei viabarock barock
7164 5475 390
Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromrol rol viashitsuri shitsuri
Spróbujcie wyobrazić sobie życie bez odmierzania czasu. Pewnie nie potraficie. Zawsze wiecie, jaki jest miesiąc, rok, dzień tygodnia. A jednak przyroda nigdy nie zwraca uwagi na czas. Ptaki się nie spóźniają. Pies nie patrzy na zegarek. Sarny nie martwią się kolejnymi urodzinami. Tylko człowiek odmierza czas. Tylko człowiek odlicza godziny. I właśnie dlatego jedynie człowiek doświadcza paraliżującego strachu, którego nie zniosłoby żadne inne stworzenie. Strachu przed tym, że zabraknie mu czasu.
— Mitch Albom
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viashitsuri shitsuri
3293 412f
Korrasami
Reposted fromniktwazny niktwazny
3373 9988 390
Reposted fromsecalecornutuum secalecornutuum
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
Reposted frompieprzycto pieprzycto

Zgodnie z teorią ewolucji, organ nieużywany zanika - dlatego ludzie, którzy nikogo nie kochają, budzą się pewnego dnia bez serca.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala
Reposted frompanimruk panimruk viavicodin vicodin
0703 2b15 390
Reposted fromdonnerbart donnerbart viavicodin vicodin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl